ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051)38917475 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد.بلوار پيروزي.روبروي هتل آبان.حاشيه ميدان حکمت مراجعه نمایید.